Eerste Play The Game sessie leverde verrassende inzichten op

Op dinsdagmiddag 19 maart werd de eerste Play the Game sessie gehouden bij Spitters BV, een glasvezelbedrijf in Waalre. Met 10 deelnemers uit het bedrijfsleven en studenten van Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven werd een praktische en interactieve sessie gehouden.

Project NOEST
Deze sessies zijn een onderdeel van NOEST, één van de projecten van het programma MKB!dee van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland . Het doel van dit project is het creëren van een dynamische werkomgeving, waarin medewerkers niet alleen leren van de concrete werkzaamheden die ze binnen het bedrijf uitvoeren, maar ook doordat ze geprikkeld worden door de context waarin ze zich bevinden en met het onderwijs in discussie gaan. Deze opzet zorgt ook voor kruisbestuiving.

Spittersquiz
Via een interactieve mobiele quiz leerden de deelnemers Spitters en haar activiteiten kennen: het Turn-Key (engineering, aanleg, onderhoud en het beheer) opleveren van telecom infrastructuren en leggen van glaszvezelkabels.  Nooit geweten dat een glasvezelkabel nog dunner is dan een menselijke haar!

Brainstorm baanaantrekkelijkheid
Na deze introductie gingen de bedrijfsmedewerkers en de studenten met elkaar aan de slag in groepen over het onderwerp “Baanaantrekkelijkheid in de techniek”. Aan hen werd gevraagd om met creatieve ideeën te komen en deze te presenteren aan de groep. Hieruit kwamen allerlei mogelijke acties uit waar Spitters maar ook andere technische bedrijven mee aan de slag kunnen:

  • Meer communicatie & marketing naar buiten toe over de successen van Spitters en de persoonlijke verhalen van personeel (gebruik o.a. Instagram ivm jonge doelgroep). 
  • Meer deelname aan events, beurzen, career expo’s bij scholen. Bij deelname onderscheiden van andere bedrijven door het product in de presentatie op de stand te verwerken. 
  • Focus op communicatie van verticale groeimogelijkheden (doorgroei) en horizontale groeimogelijkheden (junior, post HBO, opleidingen & trainingen) binnen Spitters
  • Uitdragen van de cultuur en mentaliteit van Spitters in alle uitingen en gesprekken (jong, urban, no-nonsense, leergierig, collegiaal, platte organisatie). 
  • Zorg bij nieuwe medewerkers voor een goede begeleiding en aanstelling van een coach of buddy die aan de nieuwe medewerker gekoppeld wordt
  • Projectopdrachten Spitters bij scholen neerleggen die studenten kunnen uitvoeren. 
  • Insteken op relaties met MBO en VMBO voor snuffelstages of meeloopdag. Vroeg een band opbouwen met scholier – student – Spitters.
  • Maand traineeship aanbieden aan studenten zodat ze een aantal dagen per discipline kunnen meelopen.
  • Relevante bijbanen of relevant vakantiewerk bij Spitters actief aanbieden aan studenten (onderdeel maken van het programma naar scholen).

Aan het eind werd aan de deelnemers een praktijkopdracht via de online leeromgeving uitgereikt: Ontwerp een korte flyer/poster of een tekstbericht om mensen te werven voor Spitters. Of: maak een social mediapost/ korte blog of whatever. Tijdens de volgende Play the Game sessie zullen we deze praktijkopdracht bekijken en evalueren. Ook werden deelnemers uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op het online leerplatform van Fontys: https://fontys.nl/openlearninglabs/  en om een recensie gevraagd. 

Bekijk de video-impressie van de eerste play the game-bijeenkomst.

Een leerzame, dynamische middag in een omgeving waarin medewerkers en studenten geprikkeld werden om van elkaar te leren en gestimuleerd werden om op een belangrijk vraagstuk mee te denken in de ontwikkeling van huidige en toekomstige werkenden.